Brexit – čo bude po 1.1.2021

Slovo Brexit počúvame v spojitosti s Veľkou Britániou už veľmi dlho. Veľká Británia vystúpila z Európskej únie 31.1.2020. Od 1. 2. 2020 plynie teda prechodné obdobie, nakoľko následky, ktoré by týmto výstupom vznikli, by boli katastrofálne pre podnikateľov a osoby, ktoré vo Veľkej Británie žijú. Prechodné obdobie trvá do konca roka 2020 a počas tohto obdobia sa očakáva, že sa Európska únia s Veľkou Britániou dohodnú na obchodných vzťahoch. Avšak do súčasnej doby nie je známa žiadna dohoda. Ak sa Veľká Británia s Európskou úniou  nedohodnú na určitých výnimkách, tak budú platiť pravidlá ako pri krajinách označených ako krajiny tretieho sveta. Jednou z hlavných povinností bude vyplniť colné vyhlásenie. Taktiež je  možné, že okrem colného vyhlásenia bude potrebné poskytnúť údaje o bezpečnosti a ochrane. V rámci určitých druhov tovaru budete potrebovať osobitné povolenie na import a export. Import a export teda bude podliehať colnému dohľadu, prípadne colným kontrolám.